Algastme koolitus

Millest koosneb B-kategooria sõidukijuhi koolitus?

Koolitus toetub riiklikule B- kategooria mootorsõidukijuhtide õppekavale. B-kategooria sõidukijuhi koolitus jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks.

Kui kaua kestab algastme koolitus?

Algastme koolitus sisaldab 28 akadeemilist tundi (45 min). Teoorialoengte hulka kuulub ka sõiduteooria eksam. Loengud toimuvad kord nädalas.

Millal võib sõidutundidega alustada?

Sõidutundidega saab alustada peale ühe nädala möödumist registreerimisest ning see sisaldab vähemalt 28 sõidukorda (45 min).

Mis on Õpingukaart?

Õpingute käigus väljastatakse õpilasele õpingukaart. Õppesõidul peab õpilasel olema kaasas õpingukaart, kuhu sõiduõpetaja märgib kuupäeva ja kellaaja ning õppesõidukordade arvu. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidukorra lõpus õpilane ja sõiduõpetaja oma allkirjaga. Õpingukaardi kaotamisel tuleb Teil taotleda dublikaat, mille väljastamine maksab 15 EUR.

Kui kokkulepitud ajal ei saa sõidutundi tulla

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal sõidutundi tulla, tuleb sellest sõiduõpetajale teatada hiljemalt eelmise päeva õhtuks (kuni 18.00). Vastasel korral tuleb kokkulepitud ja sõitmata jäänud õppesõidu korrad kinni maksta.

Autokooli lõputunnistuse tingimused

Enne autokooli lõputunnistuse kätte saamist peavad olema läbitud autokooli eksamid, pimeda aja ja algastme koolitused.

Eksamid

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam. Enne koolieksamite sooritamist tuleb Teil läbida  esmaabikoolitus.

Teooriaeksam koosneb testist (40 küsimust) ning lubatud on 5 viga. Teooriaeksamil väljastatakse eksamileht, kuhu kantakse positiivne tulemus. Teeooriaeksami positiivne tulemus kehtib 6 kuud. Kui selle aja jooksul pole sõidueksam positiivselt sooritatud, kaotab teooriaeksam kehtivuse ja seda on vaja korrata.

 

Hinnad

B- kategooria põhikursuse hind sõltub valitud hinnapaketist

Lisa sõidutund 20 EUR.

Esimest korda tehakse eksameid tasuta, kui eksam sooritatakse vastavalt õppekavale. Järeleksamid on tasulised.

Teooriaeksami hind 10 EUR ja sõidueksami hind 20 EURTäpsem hinnakiri siit.

et