Algastme koolitus

Mis õpeprogramm on autokoolis?

Autokool toetub Riiklikule mootorsõiduki ettevalmistamise õppekavale, kinnitatud Maanteeametiga.

Kui kaua kestab algastme koolitus?

Algastme koolitus sisaldab 28 akadeemilist tundi (45 min). Teoorialoengte hulka kuulub ka sõiduteooria eksam. Loengud toimuvad kord nädalas klassiruumis või E-õppe.

Millal võib sõidutundidega alustada?

Mitte varem, kui 1 nädala möödumist peale gruppi registreerinist ARK’s ja õpilasel on olemas kehtiv tervisetõend.

Mis on Õpingukaart?

Õpingukaart on isiklik dokument, mis annab loa juhtida õppesõidu autot (kehtib koos isikutõendava dokumendiga – id kaart või pass). Selles kaardis on sõidutundide arvestus, õpetaja ja õpilase allkirjadega.

Kui kokkulepitud ajal ei saa sõidutundi tulla

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal sõidutundi tulla, tulleb sellest sõiduõpetajale teatada hiljemalt 24 tundi. Vastasel juhul tuleb kokkulepitud ja sõitmata jäänud õpesõidu korrad kinni maksta.

Autokooli lõputunnistuse tingimused

Õpilane peab läbima teooria kursuse, autokoolis sooritama teooria eksami, läbima kõik sõidutunnid, algastme libedasõidu koolituse, pimeda aja ja esmaabi koolituse ja lisaks sooritama autokooli sõidueksami.

Eksamid

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam. Enne koolieksamite sooritamist tuleb Teil läbida  esmaabikoolitus.

Teooriaeksam koosneb testist (60 küsimust) ning lubatud on 5 viga. Teeooriaeksami positiivne tulemus kehtib 6 kuud. Kui selle aja jooksul pole sõidueksam positiivselt sooritatud, kaotab teooriaeksam kehtivuse ja seda on vaja korrata.

et