Lõppastme koolitus

Registreerimine toimub jooksvalt

Lõppastme koolitus

Esmaste juhilubade Maanteeametis välja vahetamiseks tuleb läbida lõppastme koolitus. Lõppastme koolitusele võib tulla kohe, kui on käes esmased juhiload.

Mida sisaldab kursus?
  • Teooriaõpe – 3 tundi (3 x 45 min)
  • Säästliku ja teisi liiklejaid arvestav sõiduviis – 1 tund (1 x 45 min)
  • Riskivältimise harjutuste praktikum (1 x 45 min)
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul (1 x 45 min)
Hind?
  • 150€
Kursuse tutvustus

Koolituse raames viime läbi 3-tunnise teooriaõppe, kus käsitleme keskkonda säästvat, ohutut ja teisi liiklejaid arvestavat mõtteviisi. Arutleme liiklusõnnetuste peamistest põhjustest ning kuidas neid ära hoida. Samuti käsitleme käitumist libedates teeoludes.

Seejärel toimub libedasõidu riskivältimise praktikum ja harjutused libedarajal ning koolitus lõpeb sõidutunniga liikluses, kus üritame koostööna arendada Sinu keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Vajadusel aitame Sinu soovil erinevate sõiduvõtete või –olukordade ja harjutuste täiendavat lihvimist.

Osalemise nõuded
  • Peab olema omandatud esmane juhiluba.
  • Registreerimine toimub jooksvalt.
et