Mida sisaldab kursus?

  • Teooria – 3 tundi (3 x 45 min)

  • Säästliku ja teisi liiklejaid arvestatav sõiduviis 1 tund (1 x 45 min)

  • Riskivältimise harjutused – 1 tund (1 x 45 min)

  • Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul 1 tund (1 x 45 min)

  • Hind – 165€

Kursuse tutvustus

Viimane läbis koolituse raames 3-tunnise teooriaõppe, mis hõlmas mõtlemist keskkonnast, ohutusest ja teistest liiklejatest. Räägime nii liiklusõnnetuste vältimisest kui ka nende peamistest põhjustest. Räägime ka sellest, kuidas libedal teel sõita.

Koolituse lõpetab sõidutund liikluses, kus püüame kujundada keskkonda säästvat, riske vältivat ja kaasliiklejatega arvestavat sõidustiili. Järgneb libedasõiduohu vältimise töötuba ja harjutused libedal rajal. Teie soovil aitame erinevate sõidutehnikate, olukordade ja harjutuste edasisel viimistlemisel.

Osalemise nõuded

    • Lõppastme koolitusele registreerimiseks peab olema esmane juhiluba.

    • Registreerimine toimub jooksvalt.

et