A-kategooria mootorratas, mille väljundvõimsus on üle 25 kW ja konkreetne võimsustihedus üle 0,16 KW/kg. Õppe- ja eksamimootorratta võimsus peab olema vähemalt 35 KW. Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 24-aastane ja omama mis tahes kategooria juhiluba (mitte põhiluba).

et