Hinnakiri

LÕPPASTME

KOOLITUS
165
 • Teooriaõpe – 3 tundi (3 x 45 min)
 • Säästliku ja teisi liiklejaid arvestav sõiduviis – 1 tund (1 x 45 min)
 • Riskivältimise harjutuste praktikum (1 x 45 min)
 • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul (1 x 45 min)

Hinnakiri

B-kategooria

1015€

 • Teooria 28 x 45 min – 165 eur
 • 27 x 45 min sõidutundi + eksam – 630 eur
 • Pimedasõidu koolitus – 65 eur
 • Libedasõidu koolitus – 105 eurEsmaabi koolitus – 50 eur
 • Lisasõidutund – 25 eur (liisaks)
 • Teooria korduseksam koolis – 20 eur (liisaks)
 • Õpesõidu koorduseksam koolis – 30 eur (liisaks)
A-kategooria

490€

 • Teooria 190 €
 • Sõidutunnid (10х45 min) 300 €
 • Lisasõidutund platsil (45 min) 30 € (lisaks)
 • Lisasõidutund linnas (45 min) 35 € (lisaks)
 • Korduv teooria eksam koolis 20 € (lisaks)
 • Korduv sõidueksam koolis 35 € (lisaks)
Lõppastme

165€

 • Teooriaõpe – 3 tundi (3 x 45 min)
 • Säästliku ja teisi liiklejaid arvestav sõiduviis – 1 tund (1 x 45 min)
 • Riskivältimise harjutuste praktikum (1 x 45 min)
 • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul (1 x 45 min)
Pimeda aja koolitus

65€

 • Praktikum 1×45 min
 • Praktiline sõidutund 1×45 min
Algastme libedasõit

105€

 • Praktilised harjutused
 • Äkkpidurdamine  (erinevatel sõidukiirustel, erinevates teeoludes)
 • Kurvis sõitmine
Esmaabi koolitus

50€

 • Kogumaht 16 tundi
 • E-õpe 11h
 • Praktikum 5h
Jätkuõpe

70€

 • 2 tundi x 45 min
et