Libedasõidu koolitus

Kursus pakub huvi? Tutvu meie hinnakirjaga.

Libedasõidu koolitus

Eestis liigeldes peame valmis olema libedateks teeoludeks. Seetõttu on algastme libedasõidu koolitus kohustuslik kõigile esmaste juhiloa taotlejatele. Algastme libedasõidu harjutused viiakse läbi autokooli koostööpartneri juures.

Mida sisaldab kursus?
  • Praktilised harjutused.
Hind?
  • 70€
Kursuse kirjeldus

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe  valikuks peab õpilane teadma, kui kiiresti on ta võimeline sõidukit peatama. Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist  (erinevatel sõidukiirustel) erinevates teeoludes ning kurvis sõitmist.

et