Mida sisaldab kursus?

  • Praktilised harjutused

  • Hind – 105€

Kõik esmase juhiloa taotlejad peavad läbima libedasõidu algkoolitust. Harjutused algajatele autojuhtidele viiakse läbi autokooli koostööpartneri juures.

 

Kursuse kirjeldus:

Õige sõidukiiruse ning kindla piki- ja külgvahe valimiseks peab õpilane teadma, kui kiiresti ta suudab sõiduki peatada. Sõidutunnis harjutatakse ootamatut pidurdamist (erinevatel sõidukiirustel) ja kurvi läbimist.

 

et