Close

Autokooli reeglid

Koolitus toimub vastavalt kohustuslikele kinnitatud Maanteeameti õppekava kaudu.

B-kategooria põhikursus koosneb 28 teooria- ja 21 sõidutunnist (üks tund 45 min.).

Kursuse pikkus on 8 nädalat. Teooriatunnid toimuvad üks kord nädalas –hommikused 9.00-12.00, õhtused 18.00-21.00 ja nadalavahetuse kursused laupäeviti 10.00-13.00 (aeg võib muutuda).

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5 aastane.

Lisaks põhikursusele tuleb läbida pimeda aja koolitus ja libedasõidu riskivältimise koolitus. Pimeda aja koolitus koosneb ühest teooria- ja sõidutunnist, libedasõidukoolitus kahest teooria- ja ühest sõidutunnist.

Koolitusele tulles võta kaasa:
1. isikut tõendav dokument;
2. tervisetõend;
3. pilt mõõtmetega 3,5×4,5.

Paralleelselt teoreetilise õppetööga viiakse läbi õppesõit individuaalgraafiku järgi, iga õpilasega eraldi. Õppesõitu teostatakse B – kategooria õppesõiduautoga, mis on ette valmistatud ja varustatud vastavalt kehtivatele nõuetele. Õppesõiduk võib olla varustatud salvestussüsteemiga, et võimaldada õppija õppeedukuse analüüsi ja ära hoida õppija ja sõiduõpetaja vahelisi vaidlusi. Õppesõidu ajal õpilasel peab olema kaasas Õpingukaart ja isikut tõendav dokument. Kui midagi kumbast ei ole kaasas siis sõidtund ei toimu. Autokool sel juhul sõidutunni eest raha ei tagasta.

Õppija on kohustatud osalema õppetöös, õppesõidul ja õppepraktikal täitma õigusaktide nõudeid ja sõiduõpetaja (juhendaja) korraldusi. Õppija on kohustatud ilmuma tema poolt kokkulepitud sõiduõpetajaga sõidutundidele, olema viisakas autokooli personali, kaasõppijate ja kaasliiklejate, sealhulgas jalakäijate suhtes.

Kui õppija ei saa ilmuda tema poolt broneeritud sõidutunnile, tuleb sellest autokooli vähemalt 24 tundi ette teatada telefoni või e-maili teel. Kui sõiduõpetajale teatatakse sõidutundi mitte ilmumisest hiljem või ei teatata üldse, loetakse sõidutund toimunuks (õppija poolt see sõidutund peab olema makstud). Sõidutundi mitteilmumisega on võrdsustatud hilinemine üle 10 min, ilmumine ilma Õpingukaardi, ilmumine joobes või sellises terviseseisundis, mis ei võimalda sõiduki juhtimist, keeldumine joobe puudumise tuvastamisest. Autokool ei hüvita õppija haiguse tõttu mittetoimuvaid õppetunde, välja arvatud raske haigus. Kui õppesõit jääb ära teistel põhjustel (õppeauto rikke tõttu, sõiduõpetaja ei saa sõidutund läbi viia isiklikul põhjusel) siis need õppesõidu korrad õppija õppesõidu aja hulka ei arvestata. Autokooli ja õppija vahel lepitakse kokku uus õppesõidu aeg.

Autokooli eksamitele lubatakse õppija peale B-kat põhikursuse läbimist, esmaabialase koolituskursuse tunnistuse olemasolul ja võlgnevuse puudumisel kursuse maksumuse osas. Teooriaarvestuses on kokku 60 küsimust, minimaalne õigete vastuste arv on 54. Teooriaarvestus kehtib 1 (üks) kuu. Autokooli sõiduoskuste kontroll toimub alljärgnevalt: 1, 2 ja 3 moodulite järgne sõiduoskuste kontroll (soovi korral koos sõiduõppe juhendajaga) kestab 45 min. Sõiduoskuste kontroll lubatud teha peale teooriaarvestuse sooritamist.

Autokool ei saa vastutada õppetöö kvalitedi eest kui õpilane süstemaatiliselt puudub põhjuseta nii teooria kui õppesõidu tundidest. Vahelejäänud õppetöö aeg (teooria ja õppesõit) loetakse kulutatuks ja sissemaks ei tagastata.

Peale edukalt sooritatud autokooli teooriaarvestuse, sõiduoskuste kontrolli ja kohustuslike teemade „Pimeda ajal sõiduki juhtimine“ ja “Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused” läbimist, tuleb autokoolile Autokool24 tagastada Õpingukaart ja allkirja vastu saada mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus (koolituskursuse tunnistus ei aegu). Autoregistri eksamitele registreerimine toimub iseseisvalt ning registreeruja võib vabalt valida millises autoregistri ( ARK ) büroos eksameid sooritada.

Erimeelsuste tekkimisel on õppijal õigus taotleda üleviimist teise sõiduõpetaja juurde. Erimeelsuste ilmnemisel võib õpingud autokoolis katkestada igal ajavahemikul B-kat kursuse õppeperioodil. Kui õppija soovib autokool vahetada, siis autokool väljastab dokumentidest ärakirjad üleminekuks teise autokooli. Vastava tõendi hind on
10 – 50 €.

Dokumente säilitatakse One autokooli arhiivis 5 aastat peale koolituskursuse lõppemist.